Pojištění pro váš spokojený život

Pro své klienty vyhledávám optimální pojistnou ochranu a zprostředkovávám pojištění. Nejsem smluvně vázán pouze k jednomu výhradnímu pojistiteli a převážně pracuji pro společnost NPS Group s.r.o.. Zprostředkovatelské smlouvy máme uzavřeny s celou řadou předních domácích i zahraničních pojišťoven působících na pojistném trhu v České republice. 

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Smluvní pojišťovny

Zhodnotím i vaše volné finanční prostředky.