AKTUALITY

Aktuality

Jak jste již možná stihli zaznamenat v médiích, připravuje se celoevropská změna vzhledu zelených karet.

Nyní dostával klient zelenou kartu do schránky a nutnou podmínkou byla zelená barva. Od 1.7.2020 může být i v černobílé variantě. Hlavním smyslem úpravy je , že ji pojišťovna zašle e-mailem a klient si ji  sám vytiskne v pohodlí domova  na běžné černobílé tiskárně.

Ostatní pravidla se nemění:

Všechny dříve vydané zelené karty zůstávají platné i po datu 1.7.2020 a to až do konce platnosti uvedené na této kartě.

Ze zákona stále platí, že motorista musí mít papírovou zelenou kartu za jízdy u sebe (nelze se prokazovat PDF v telefonu).

Zelená karta se zatím stále jmenuje "zelená" - tak je totiž uvedena ve všech zákonech.

V ostatních zemích zelenokaretního systému platí povinné ručení stejně jako v tuzemsku. V případě škody v zahraničí se zahraniční poškozený obrací na našeho zástupce v dané zemi, tedy může si škodu vyřešit ve svém bydlišti a ve svém jazyce.

Změna v odpovědnosti mateřských škol

Dne 1. 6. 2020 nabude účinnosti novela zákona č. 266/2009 Sb. zákoníku práce, která mění odpovědnost mateřských škol za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách. Nově právní úprava již nebude upravovat odlišně předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou žáku základní školy a újmu, kterou utrpí žák mateřské školy. V případě mateřských škol se tak bude jednat též o tzv. kvazipracovní úraz, kdy je mateřská škola povinna nahradit újmu na zdraví žáků bez ohledu na své zavinění.

Stávající pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti mateřských škol není nutné upravovat, vyhovují i nové právní úpravě.

§ 391

(2) Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Ukončení pojištění z důvodu vyřazení vozidla z provozu

Ukončení pojištění z důvodu vyřazení vozidla z provozu

V souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR k 17. 5. Ministerstvo dopravy ukončilo zjednodušené (elektronické) vkládání RZ do depozita = dočasné vyřazení vozidla z provozu.

Protože nelze již tento zjednodušený postup využít, ukončila se ke dni 25. 5. i akceptace této možnosti jako důvodu k ukončení smlouvy.

Vracíme se tedy ke standardnímu režimu, kdy je potřeba doložit vyřazení vozidla z provozu záznamem v technickém průkazu, nebo potvrzením o vyřazení vozidla z registru vydané úřadem.