Na pojistném trhu působím od počátku roku 1994. Ve společnosti NPS Group s.r.o. působím  od roku 2003.

NPS Group s.r.o. vystupuje jako pojišťovací makléř řádně registrovaný rozhodnutím České národní banky. Velikostí pojistného kmene se řadí do předních dvaceti největších společností v České republice.