Pojištění majetku

Pojištění majetku

a) Pojištění nemovitosti - rodinné domy, bytové domy, stavby obecně

Pojištěn je nemovitý majetek - zjednodušeně, jsou to konstrukční prvky, které jsou pevně spojené se zemí a není  možné jednoduše vzít a odnést.

b) Pojištění movitých věcí např. pojištění domácnosti

Jednoduchou poučkou co je vybavení domácnosti je, když si představíme otočení nemovitosti o 180 stupňů. Co vypadne, je předmětem vybavení domácnosti jako takové. Co drží je stavba a stavební příslušenství. Důležitou věcí je  určení pojistné částky. Pojistná částka by měla  odpovídat pojistné hodnotě všech věcí v domácnosti v době sjednání pojištění. Zjednodušeně řečeno, měla by to být částka za kterou nově nakoupíte vybavení vaší domácnosti v daném čase a místě. Důležité je nestanovit pojistnou částku nižší s tím, že ušetřím za pojistné, ale naopak raději zvolit rezervu do budoucna s vyšší částkou pro nové věci co nakoupíte.  Může se také nastavit tzv. indexace tj. automatická valorizace cen o výši roční inflace.

Nejčastější rizika:

 • živelní pojištění
  • požár a jeho průvodní jevy - kouř
  • záplava, povodeň
  •  zatečení atmosférických srážek
 • odcizení
  • potřeba zabezpečení domácnosti
 • vandalismus
 • pojištění skel allrisk

   asistenční služby:

  • odvrácení stavu nouze
   •  pomoc bývá 24 h denně, 7 dní v týdnu v případě ohrožení majetku např. při zabouchnutí klíčů, ale i náhlých potížích s elektřinou, plynem, vodou, v případě rozbití skla u okna apod.
   • v rámci asistenčních služeb je vyslán na místo pojištění technik, který pomůže odvrátit škodu
  • deratizace, dezinsekce
   • některé pojišťovny nabízí v rámci asistenčních služeb v případě nutnosti i zásah deratizátora
  • servis domácích elektrospotřebičů
   • jedná se vlastně o jakousi prodlouženou záruku
   • vztahuje se u některých pojišťoven pouze na vybrané elektrospotřebiče
   • je uplatněn limit na stáří spotřebičů (např. do 5 let stáří)
   • neuplatňuje se, pokud má klient nárok na zákonnou záruku (od výrobce či prodejce)