Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

K čemu je dobré pojištění odpovědnosti?

Hodí se v běžném životě, jako i při podnikání.

Škodu můžete způsobit komukoliv a jste za ni plně odpovědní, i když nebyla způsobena úmyslně.

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě, podnikání, nebo v zaměstnání. Pokryje za vás výdaje při úhradě způsobené škody, ať již vznikla náhodou či vlastní nerozvážností. 

Kdy vás pojištění odpovědnosti například ochrání?

V běžném životě vás ochráníme například v těchto situacích:

  • pád omítky, tašky ze střecchy, v změ tající sníh, led z vašeho domu na osobu či stojící auto

  • vytopení sousedova bytu

  • při rekreaci, zábavě a sportech

  • škoda způsobená vašimi dětmi třetím osobám

  • pokud způsobíte nehodu jako chodec nebo cyklista

  • v případě, že škodu způsobí váš domácí mazlíček, ať už se jedná o přehryzaný kabel k televizi na návštěvě nebo kousnutí cizího člověka v parku

Pojišťovna za vás uhradí nejen škody způsobené přímo vámi, ale i dalšími členy vaší domácnosti, nebo škody, které mohou způsobit vaše domácí zvířata.